Domácí výroba plošných spojů fotocestou - pokračování.

 

Tato nejjednodušší metoda má ale dvě poměrně zásadní nevýhody. Jednak těžko dosáhneme rovnoměrné vrstvy, a potom těžko zaručíme dostatečnou čistotu do doby zaschnutí laku. Zlepšit to můžeme tak, že použijeme přípravek RGHE (Rotační Gravitační Homogenizátor Emulze). Jedná se o rotační zařízení v krabici. Stříká se na otáčející se desku ve svislé poloze.

Vytvrzení fotoemulze:
Emulze po nanesení zavadá za několik minut a zasychá zhruba do hodiny. Aby fungovala je třeba, aby došlo k vytvrzení, což trvá 24 hodin při 20°C nebo 15 minut při 70°C . Nevytvrzená emulze se pozná podle toho, že se při vyvolávání prakticky hned smyje emulze z celé plochy. Vytvrzování a skladování nastříknutých desek musí probíhat potmě. Doba použitelnosti je značná, ale s postupující dobou se fotoemulze obtížněji vyvolává. Emulzi Lze bez problémů použít i po více než měsíci od nanesení, ale možná bude potřeba zvýšit koncentraci vývojky.

 

<<<ZPĚT