Ratsnets dps (Rozlití mědi)...  
 
Vytvoření spojů na dvou vrstvách, nebo vytvoření spoje pro drátovou propojku.
 
Návod jak aplikovat novou knihovnu do EAGLE
 
[1]  2   3