Regulace výkonových motorů pomocí PWM do 15V

 

PWM (Pulse Width Modulation) regulátory se používají na regulaci otáček stejnosměrných motorů. Jedná se o regulaci využívající změny šířky proudového impulzu do motoru, tím se liší od občj  spojité regulace  proudu, kde nedochází jen ke snižování proudu ale i napětí. Při pulzní regulaci zůstává proud i napětí stejné, ale mění se aktivní doba kdy prochází proud motorem. Motor takto regulovaný má pak stejnou sílu s celém rozsahu otáček. Zapojení jsem našel na netu a je i v knížce o integrovaném obvodu 555. Tento regulátor je schopen měnit šířku impulzu v rozsahu od 2-3% do 96-98%. Bacha na něchtěné zkratování výstupu, jinak se T1 bez milosti odpálí !!! Je tam použit nééé zrovna levný tranzistor MOSFET, který neochrání ani pojistka.

Schéma zapojení:
Kliknutím na náhled se zobrazí v plné velikosti.
Soubory ke stažení:
DPS a schéma pro eagle sch, brd
DPS a schéma ve formátu PNG
Soubor DPS pro tisk v měřítku 1:1

  Ke stažení ZDE Staženo x

Seznam součástek:

R1 - 1k
R2 - 10j
R3 - 220j
R4 - 10k
R5 - 22j
C1 - 100n
C2, C3 - 10n
C4 - 1m0/25V
C5 - 33n
IO1 - NE 555
D1,D2 - schottky BAT48
D4 - BY 296
ZD1 - nějaká zenerka do 4V
P1 - 47k/N
P2 - trimr
PT 10-L 2K50
T1 - IRF540
Odpory jsou velikosti 0,25W!

Popis zapojení:

Když je P1 nastaven na minimum, může se stát, že se motor při zapnutí nerozběhne. K tomu slouží trimr P2, který se nastaví tak, aby se motor při zapnutí rozběhl. Pro rozběh motoru také slouží C3 a jeho kapacita by neměla být nižší jak 1000uF. Pozor! Použitý mosfet snese napětí G-S max. 4V! Toto si musíte ohlídat, aby bylo na výstupu 555 max. 4V, jinak ho bezmilosti odpálíte do věčných lovišť a aby toho nebylo málo, když tam vlítne víc jak 16V tak zárověň odpálíte 555. Mám to vyzkoušeno.

Když je P1 nastaven na minimum, může se stát, že se motor při zapnutí nerozběhne. K tomu slouží trimr P2, kterým se nastaví spodní hranice regulace tak, aby se motor při zapnutí rozběhl. Pro rozběh motoru také slouží C4 a jeho kapacita by neměla být nižší jak 1000uF. Člen RDC je další ochrana mosfetu proti překmitům, kde není trvalá zátěž. Při řízení indukční zátěže na ní, v okamžicích rozepnutí vznikají napěťové špičky. Tyto mohou dosahovat i přes 100 V a mohou být pro T1  nebezpečné. K jejich omezení slouží hlavně  D4 a tvoří doplňkovou ochranu. Některé mosfety snesou na gejt pouze 4V, proto ho chrání zenerka ZD1 a odpor R4.

Tranzistoru T1 stačí do 3A chladič malých rozměrů.