Jednoduchá zkoušečka polarity

 

Občas potřebuji zjistit správnou polaritu, zejména u koncovek adaptérů. Pokud nemám koncovku označenou nezbývá než vytáhnout multimetr rozmotat vodiče a změřit polaritu. Multimetr mám připojený na adapteru a když potřebuji měřit jinde než u stolu tak jej musím pořád oddělávat. Proto mne popadla myšlenka vyrobit si jednoduchou zkoušečku polarity.

Schéma zapojení:
Kliknutím na náhled se zobrazí v plné velikosti.
 
Soubory ke stažení:
Shéma pro eagle sch
Schéma ve formátu PNG
DPS jsem pro svojí jednoduchost nedělal

  Ke stažení Zde   staženo x

Popis zapojení:

Nejjednodušší zapojení je se dvěma led antiparalelně a srážecím odporem. Tohle zapojení je ale závislé od napětí a výrazně se mění svítivost led diod. Proto jsem sáhl po zapojení se zdrojem proudu. Nevhodnější je použít nízkopříkonovou ledku.

Tak a teď abych vysvětlil princip celého zapojení. No více méně všechno stojí a padá na velikosti rezistoru R2 a napětí UbeT1. Tyto dvě veličiny udávají přibližně proud, jaký poteče tímto zdrojem proudu. Podle vzorečku:

I=UbeT1/R2

No to by byl vzorec ale proč tomu tak je? No to je relativně jednoduché proud tekoucí přes odpor R1 otevírá tranzistor T2 a začíná téci proud přes odpor R2 a na něm, vzniká úbytek napětí. Když je tento úbytek dostatečně velký začne se otevírat tranzistor T1, jeho otevřením klesne napětí na T2 a ten se přivře a celým obvodem teče jen takový proud, aby byl obvod řekněme v jakési rovnováze. Při použití tranzistoru BC337 jsem naměřil napětí na R2 kolem 0,48V. Zvolíme li tedy odpor R2 například 47Ohmů potom by obvodem měl téci proud cca 10mA Plus nějaký malý proud přes tranzistor T1.