Několik zapojení s mikroprocesory

Jednoduchá atrapa časované bomby C89
Elektronická kostka s ATtiny 2313
Moje osvitka - zapojení elektroniky
Jednoduchý AVR Atmega doctor pro léčení MCU (vytváří se)
Takový doplněk pro USB AVR programátor