Indikátor napětí autobaterie s LM3914
 

Toto zařízení se připojí do rozvodné sítě automobilu. Zařízení je z rozvodné sítě přímo napájeno a také rovnou měří napětí. Jedná se vlastně o voltmetr, který velikost měřeného napětí signalizuje pomocí deseti LED diod. Úrovně od které začne svítit první LED a kdy se rozsvítí poslední lze nastavit.

 Schéma zapojení:

Kliknutím na náhled se zobrazí v plné velikosti.

 
 
Soubory ke stažení:
DPS a schéma pro eagle sch, brd
DPS a schéma ve formátu PNG
soubor DPS pro tisk v měřítku 1:1

  Ke stažení Zde x

 Popis zapojení:

Zapojení je velmi jednoduché. Obsahuje minimum součástek. Jsou zde dva nastavovací prvky (trimry), kterými se nastavuje, kdy se rozsvítí první LED a kdy poslední. Napájecí a současně měřené napětí se připojuje na svorku X1. Na svorku X2 se připojí záporný pól GND. Rezistory R1 a R2 tvoří dělič vstupního signálu. Pokud by se polarita otočila tak by diody nasvítily, ale obvod by se nezničil, protože otočení polarity je chráněno diodou D1. Za touto diodou následuje napájecí obvod. Ten obsahuje stabilizaci napětí na 6V.Nastavení se provádí trimry P1 aP2. Trimrem P2 se nastavuje úroveň napětí při kterém se rozsvítí poslední LED a trimrem P1 se nastavuje kdy se rozsvítí první LED dioda. Pro volbu zobrazovaného režimu slouží propojka JP1. Při jejím propojení bude indikace pásková, při rozpojení bodová.

Základ zapojení tvoří obvod LM3914. Jedná se o obvod pro buzení řady LED diod od firmy National Semiconductor. Obvod je jako náhrada starého A277 od firmy RFT NDR. National Semiconductor dělá tři podobné obvody. LM3914, LM3915 a LM3916. Liší se od sebe převážně zobrazováním měřených údajů. LM3914 je lineární, LM3915 je logaritmický 3dB/LED a LM3916 je VUmetr -20dB až +3dB. Další výhodou těch obvodů je možnost jednoduše přepínat mezi bodovou a páskovou indikací.

Obvody jsou vyrobeny jako monolitické pro buzení řady deseti LED v pouzdru DIL18. Základem obvodu je deset komparátorů propojených jedním vývodem na odporovou řadu a druhým vývodem na vstupní signál. Řada odporů je zapojena jako plovoucí, to znamená, že je horní i dolní vývod vyveden z pouzdra ven. V závislosti na připojení napětí na odporovou řadu leze nastavit rozsah indikace. Napětí nesmí být menší než napětí na vývodu 2, který je obvykle připojený na GND a musí být menší o 1,5V než napájecí napětí. Výstupy komparátorů budí přes zdroj konstantního proudu a tranzistor s otevřeným kolektorem diody LED.

Diody mohou mít různé barvy. Je vhodné vybrat diody, které se k sobě hodí svítivostí při stejném proudu. Přechod indikace mezi jednotlivými LED není skokový. Přechodné napětí je řádu mV. Jednoduše lze přepínat mezi bodovým a řádkovým módem indikace. Je možné řídit jas LED. Proud diodami lze nastavit od 1mA do 30mA.

Obvod obsahuje zdroj referenčního napětí teplotně kompenzovaného. Velikost referenčního napětí je 1,25V proti vývodu 8. Referenční napětí je možno pomocí vstupu 8 měnit až do napětí 12V proti vývodu 2. Maximální vstupní napětí může být ale max 18V...