Barevná hudba s UAA180 (náhrada za A277)

 

 Zapojení vytváří při poslechu hudby zajímavé světelné efekty které jsou řízeny hudebním frekvenčním pásmem. Je to velice jednoduché zapojení, Muže být použita jakákoliv barva a typ LED diod. Kromtoho integrovaný obvod UAA180 (A277) zvládne více jak 1 led diodu na jeden pin (2 a více led diod, musejí být na sobě paralelně zapojené na jeden výstup nožičky IO, ale musejí být stejného napětí-stejná barva!!!) Odpory jsou použity velikosti 0,25W¨. Odpory velikosti 0,5W by se tam nevešly!

 Schéma:

Kliknutím na náhled se zobrazí v plné velikosti.

 
 
Soubory ke stažení:
DPS a schéma pro eagle sch, brd
DPS a schéma ve formátu PNG
soubor DPS pro tisk v měřítku 1:1

   Ke stažení Zde   staženo x

 
Nastavení obvodu:

Oživení zapojení je jednoduché. Na běžci trimru P2 nastavíme napětí 0,4V a na P1 napětí 1,6V (měřeno proti zemi). Takto nastavená napětí umožní IO zpracovat akustické signály od 25Hz do 15KHz. Se snižujícím se napětí (svorka X1) na P1 se snižuje horní hranice kmitočtu signálu a zároveň se zhoršuje rozlišovací schopnost pro rozsvěcování LED a naopak.

Napájení DPS v autě - Automatické zapínání:
Pro zapnutí barevné hudby existuje hodně možností, kdy nejlepší možností je automatické zapínaní/vypínání pomocí mínusu (země) od reproduktoru. Je zapotřebí NEMÍT zapojenou ZEM v napajecí svorce (X4), pak se celá barevná hudba zapne spolu se zapnutím rádia (reproduktoru). K tomuto automatickému zapínání/vypínání mám uděláno ještě jedno zapnutí Barevné hudby a to tak, že mám přiveden plus od OBRYSOVÝCH světel k napájecí svorce (X3), protože když je denní světlo, tak nemá význam mít zapnutou barevnou hudbu. Díky tomuto napájení bude svítit baravná hudba jen když bude zapnuté autorádio a světla, není zapotřebí mít nikde speciální tlačítko pro zapnutí barevné hudby.

Popis zapojení:

Před obvodem UAA180 je ještě zařazen převodník frekvence - napětí. Jednotlivé LED se tedy rozsvěcují podle kmitočtu na vstupu a ne podle velikosti signálu (jak je to obvyklé). Zařízení se připojuje vstupními svorkami přímo na svorky reproduktoru (plus na X1 a mínus na X2. Vstupní signál o velikosti minimálně 0,5V tranzistor T1 mění na kladné pravoúhlé impulsy. Za tranzistorem je zapojen integrační člen tvořený kondenzátory C1, C2, diodami D1, D2 a rezistorem R3. Při příchodu čelní hrany impulsu se dioda D1 uzavře, dioda D2 se stane vodivá a začnou se nabíjet kondenzátoryC1, C2. Příchodem závěrné hrany impulsu se dioda D2 uzavře a dioda D1 se stane vodivou a kondenzátor C2 se přes ní vybije. Při každém dalším impulsu se děj opakuje. Napětí na C3 se pomalu snižuje vlivem rezistoru R3 a je tím vyšší, čím víc impulsů se za určitý čas na něj dostane. Velikost napětí je tedy závislá na frekvenci. Toto napětí se přivádí na vstup IO (vývod č. 17). Vstupní napětí je "změřeno" operačními zesilovači a je rozsvícena příslušná LED. Zde je použit "bodový mód" to znamená, že vždy svítí jen jedna LED. Na svorku X1-1 zapojte 12V/25mA, svorka X1-2 je pro zem. Piny 4-15 integrovaného obvodu UAA180 slouží pro připojení 12 led diod. Na pinu 4 detekuje LED vysoké frekvence (25Khz) a s dalšími vývody se rozlišovací schopnost LED posouvá ve frekvenčním pásmu dolů kde na konečném pinu 15 LED detekuje nízké frekvence (25Hz).