Digitální hrací kostka CMOS

 

Kostka zobrazuje čísla 1 až 6 jako „puntíky“ na běžné kostce. Po stisku tlačítka zhasnou LED a spustí se oscilátor s IC1B. Čítač s IC2, pracující v dekadickém režimu, čítá impulsy z oscilátoru. Aby bylo dekódování stavů čítače co nejjednodušší, čítá požadovaných 6 stavů poněkud neobvykle v náhodném pořadí. Na kostce svítí LED. Číslo 5 je dekódováno z vývodů Q1 a Q3 hradlem s diodami D1, D2 a rezistorem R4. Signál z dekodéru čísla 5 je veden na přepisovací vstup CI (vývod 5), číslo 9 je nastaveno na vstupech J1 až J4. Stavy čítače jsou přehledně v tabulce. Po uvolnění tlačítka se nabíjí C1 přes R1, dokud se nepřeklopí hradlo IO1A. Pak se na jeho výstupu (vývod 3) objeví úroveň L, oscilátor se zastaví a LED indikující hod se rozsvítí. LED původně svítily i při čítání. Při vývoji kostky a zkoušce s polovybitou baterií mi některá čísla „padala“ častěji než jiná. Bylo to způsobeno změnami napájecího napětí při různém počtu rozsvícených LED. Se změnou napájecího napětí se měnilo i napětí, při kterém se překlápělo hradlo IO1A, a některá čísla tak byla preferována. Proto je v zapojení ještě hradlo IO1D a tranzistor T1. Při čítání je na výstupu IO1D úroveň L, tranzistor je zavřený a LED nesvítí. Uvedený neduh se tím zcela odstranil.

Schéma zapojení:
Kliknutím na náhled se zobrazí v plné velikosti.
Soubory ke stažení:
DPS a schéma pro eagle sch, brd
DPS a schéma ve formátu PNG
Soubor DPS pro tisk v měřítku 1:1

  Ke stažení ZDE staženo x

Popis zapojení:

Led diody musí být nízkopříkonové, aby měli co nejmenší odběr proudu.

zařízení je napájeno 9V destičkovou baterií.